Barnets språk och kommunikation börjar utvecklas långt innan det börjar tala. Barnet skriker, ger ögonkontakt och ler för att kommunicera det han/hon vill. Det är via språket barnet gör sig förstådd och förstår. Nedan finns barnets språkutveckling beskriven från födsel till 5 års ålder, men skillnader i utvecklingen kan självklart förekomma.

 

0-3 månader: Barnet ler och börjar interagera med andra. Det känner igen föräldrarnas röst och kan bli lugn och sluta gråta om föräldrarna pratar med barnet. Barnets gråt skiljer sig åt beroende på vad barnet vill.

4-6 månader: Barnet jollrar med många olika språkljud (såsom b, m och p) och kan skratta.

7-11 månader: Barnet lyssnar när du pratar med det och förstår några vardagliga ord såsom kex, mössa eller napp. Barnet tycker om att leka tittut-lekar. Jollret börjar allt mer likna tal och används för att få uppmärksamhet. De första orden brukar komma nära 1 års ålder. Barnet börjar även använda kroppen allt mer för att kommunicera genom att exempelvis peka och vinka.

1-2 år: Vid ungefär 18 månaders ålder inträffar något som brukar kallas för ordförrådsspurten som innebär att barnet utvidgar sitt ordförråd i en mycket snabb takt. Barnet kan nu peka ut några kroppsdelar och förstå enkla frågor såsom ”Var är bilen?” eller ”Ge mig dockan”. Barnet börjar även sätta ihop korta tvåordsmeningar och kan exempelvis säga ”hejdå mamma”, ”åka bil” eller ”apan sova”.

2-3 år: Barnet kan nu de flesta vardagliga orden i sin omgivning och kan också sätta ihop orden till två- till treordsmeningar. Det går att förstå det barnet säger. Barnet har språkljuden k, g, f, t och d i sitt tal.

3-4 år: Meningarna blir allt längre och barnet kan nu använda meningar med fyra ord eller fler. Barnet kan förstå och ställa frågor innehållande ”vem”, ”vad”, ”varför” och ”var” och kan återberätta saker som hänt under dagen.

4-5 år: Barnet använder nu en grammatik som i stort sett är som en vuxens. Barnet förstår det mesta som sägs och kan berätta historier med detaljer och en röd tråd. Barnet kan använda rim och uttalar de flesta ord korrekt. Barnet kan dock fortfarande ha svårt att uttala vissa språkljud såsom r, sch- och tj-ljuden som normalt sett brukar vara utvecklade vid 6 års ålder.

Hämta utskriftsvänlig version