Generell språkstörning innebär att barnet har svårt med alla språkets funktioner det vill säga att både den språkliga förståelsen och uttrycksförmågan är påverkad. Barnet har svårt att uttrycka sig med korrekt grammatik, ordval och uttal och har även svårt att förstå och tolka det han/hon hör. Vissa barn har en god situationsförståelse, att de utifrån situationen förstår vad exempelvis pedagogen på förskolan säger. Barn med generell språkstörning behöver mycket hjälp och stöd av omgivningen för att kunna visa sin hela förmåga. Barnet behöver behandling av logoped och vissa barn kan även bli hjälpta av att gå på förskolor eller i skolklasser som är specifikt anpassade för barn med språkliga svårigheter.

Tecken på generell språkstörning:

- Barnet är sent i sin språkutveckling och börjar inte tala vid förväntad ålder.
- Barnet har svårt att förstå frågor och muntliga instruktioner.
- Barnet kan ha svårt att lära sig namn på kompisar och kan i skolåldern ha svårt med att rabbla kunskap, såsom veckodagarna eller månaderna.
- Barnet uttrycker sig med ofullständig grammatik och kan ha svårt med olika böjningar. Exempelvis kan ett barn med generell språkstörning säga ”katt åka bil” istället för ”katten åker bil”.
- Barnet utelämnar ord i meningar och använder en felaktig ordföljd.
- Barnet kan ha uttalssvårigheter.

Observera att vissa av ovan nämnda tecken även ingår i en normal språkutveckling hos barn i en viss ålder. Se informationen under typisk språkutveckling.

Hur omgivningen kan tänka och agera:

- Använd passiv korrigering, det vill säga att du som vuxen upprepar det barnet säger, men korrekt. Om barnet exempelvis säger ”mig leka bilen” kan du svara ”jag förstår, du vill leka med bilen”.
- Säg aldrig att barnet säger fel eller att det pratar konstigt eller dåligt. Detta kan göra att barnet får en nedsatt självkänsla. Barnet gör sitt bästa och hade det kunnat prata bättre hade det gjort det.
- Välj böcker utifrån barnets språkliga nivå och inte utifrån ålder. Många bibliotek har bibliotikarier som är duktiga på detta och kan hjälpa er med att välja ut bra böcker.
- Låt samtal ta tid och invänta barnet.
- Prata om saker i er omgivning och saker ni ser (kanske på väg hem från förskolan eller skolan). Fota gärna under en dag och ta en stund på kvällen när ni tittar på bilderna och återberättar vad som hände.