17 februari, 2017

Snart kommer ett nytt sätt för barn att träna språket på. Specialpedagogiska skolmyndigheten har gett produktionsstöd till Lingo studios för att utveckla Mamborado Pedagog, en iPad-applikation avsedd för att användas inom förskolan och skolan. Mamborado finns i dagsläget i två versioner, en specifikt framtagen för logopeder och en för att användas i hemmet.

I Mamborado Pedagog kommer flera helt nya funktioner att utvecklas. Applikationen ska passa in i skolmiljön och med pedagogers arbetssätt, vilket ställer andra krav på innehållet. Man kommer kunna växla till ett gruppläge där pedagogen tillsammans med flera barn hjälps åt att ta sig genom utmaningarna samtidigt som språket utvecklas. I den nya versionen kommer man även att kunna välja mellan flera olika svårighetsgrader, eller välja ett läge där utmaningarna blir svårare ju längre in i spelet man kommer. Utöver de nya funktionerna kommer fler övningar att läggas till för att ge större variation och en roligare spelupplevelse.

– Redan idag är det många pedagoger som hör av sig så det känns kul att ta fram ett verktyg för deras specifika behov. För att språklig träning ska få effekt så behöver den ske frekvent. Genom Mamborado kan vi ge språklig träning hos logopeden, i hemmet och nu även i skolan genom Mamborado Pedagog, säger Peter Forsman, affärsutvecklingsansvarig för Mamborado

Mamborado Pedagog kommer att lanseras i maj 2017 tillsammans med en lärarhandledning. Utvecklingsarbetet har redan påbörjats och pedagoger har involverats för att säkerställa att applikationen utformas efter deras särskilda behov.

Ladda ner pressbilder HÄR.

Om Mamborado
Mamborado utvecklades med visionen att med hjälp av digital teknik ge alla barn möjligheten att effektivt träna sina språkliga färdigheter. Språket är en viktig grund för all typ av inlärning och en god språkutveckling är en förutsättning för en bra start i livet. Språkspelet Mamborado är byggt på beprövade metoder där barn kan träna sitt språk på ett roligt och effektivt sätt. Mamborado är utvecklat av spelstudion Lingo.
Läs mer på www.lingostudios.com