16 juni, 2017

Idag lanseras den tredje appen i språkserien Mamborado. Mamborado Pedagog är särskilt framtagen för förskolan i syfte att på ett roligt sätt bidra till barns språkliga utveckling. I appen tränas viktiga aspekter av språket för att i tidig ålder ge barn den språkliga stimulans de behöver, och på så sätt bidra till en god grund för inlärningen i linje med läroplanen.

– I mitt arbete med att hjälpa barn med språkliga svårigheter har jag saknat verktyg som passar i förskolan och i hemmet. Med Mamborado Pedagog har vi lyckats ta fram ett verktyg anpassat efter förskolans förutsättningar och som är lätt att använda både för barnet och pedagogerna. Nu kan vi nå ut till fler barn och göra det möjligt för dem att få den språkliga träning som jag vet att många är i behov av, säger Amelie Grape, leg. Logoped och produktutvecklare för Mamborado.

I appen utforskas språket genom att barnet reser i en övärld tillsammans med huvudkaraktären Mambo. På de olika öarna tränas olika delar av språket och genom att klara fler utmaningar kommer barnet längre in i spelet. Det finns hundratals övningar och fler övningar läggs till kontinuerligt.

De tidigare versionerna är anpassade för att användas i hemmet, eller hos logopeden med de barn som har särskilda behov. I och med lanseringen av Mamborado Pedagog tillgängliggörs effektiv språkträning för fler barn, anpassad efter förskolans vardag. För att den språkliga träningen ska ge effekt behöver den ske ofta. Den nya versionen har utvecklats för att passa in i det dagliga pedagogiska arbetet på förskolan, med funktioner som turtagning mellan barnen och övningar som går att anpassa efter den språkliga nivån.

– Vi har sett vilket stort engagemang det finns för de här frågorna bland förskolepedagogerna, men att de alternativ som finns tillgängliga inte alltid uppfyller kraven. I utvecklingsarbetet har över hundrafemtio pedagoger anmält sig som testare och gett sina åsikter kring hur appen ska utvecklas. Nu har vi lyckats ta fram ett innovativt läromedel som både barn och pedagoger tycker om, och som utvecklar språket på ett bra sätt, säger Peter Forsman affärsutvecklare för Mamborado.

Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö-98, reviderad 2010) ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat språk och ordförråd samt förmågan att berätta och kommunicera med andra. Till Mamborado Pedagog finns en lärarhandledning att ladda hem utan kostnad. I lärarhandledningen finns inte bara beskrivningar av appens olika funktioner, utan även en bakgrund till varför övningarna ser ut som de gör och hur de relaterar till läroplanen. Det sista kapitlet i lärarhandledningen handlar om hur man generellt kan arbeta med iPad i förskolan och riktar sig till alla pedagoger, oavsett om de använder Mamborado Pedagog eller inte. Lärarhandledningen finns att ladda ned på lingostudios.com/handledning.

– Specialpedagogiska skolmyndigheten har medfinansierat utvecklingen vilket är roligt av flera anledningar. Först och främst för att det finns ett behov av digitala läromedel för att stödja den språkliga utvecklingen, men det är också ett tecken på att barn med språkliga svårigheter uppmärksammas. Det är 5% av alla barn i förskoleåldern som har en språkstörning, men det pratas sällan om det. Jag arbetar även med dyslexiutredningar och har sett en positiv utveckling gällande uppmärksammandet av dyslexi under de senaste åren. Nu tycker jag att det är dags att vi också börjar prata om språksvårigheter och språkstörningar. Dessa svårigheter är nästan är lika vanliga som dyslexi och kan dessutom innebära större konsekvenser för barnets inlärning, säger Amelie Grape, leg. Logoped och produktutvecklare för Mamborado

Ladda ner pressbilder HÄR.

För mer information kontakta:
Peter Forsman, Lingo studios
Tel: 073 638 0876
E-post: peter@lingostudios.com

Om Mamborado
Mamborado utvecklades med visionen att med hjälp av digital teknik ge alla barn möjligheten att effektivt träna sina språkliga färdigheter. Språket är en viktig grund för all typ av inlärning och en god språkutveckling är en förutsättning för en bra start i livet. Språkspelet Mamborado är byggt på beprövade metoder där barn kan träna sitt språk på ett roligt och effektivt sätt. Mamborado är utvecklat av spelstudion Lingo.
Läs mer på www.lingostudios.com