Fråga: Vilka fler appar än de på hemsidan rekommenderar du för språklig stimulans? Jag arbetar som förskollärare på förskola med barn i åldern 1-6 år. Vilka appar rek. du till mitt barn på 5 år med impressiv och expressiv språkstörning?

Svar: Det finns många appar som fungerar utmärkt för att stimulera språkutvecklingen om man har lite fantasi för hur man kan använda dem. Fundera över vad det är som du vill träna på just nu antingen med barn från förskolan eller med ditt eget barn och välj appar utifrån det. Inom kort kommer vi att lansera en större version av Mambo med fler banor och förbättrade funktioner som kommer att göra det lättare att träna specifika språkliga moment. Så håll utkik!

Här är 6 appar som jag ofta använder i språkbehandling på lite olika sätt:

  1. Book Creator: Perfekt för att göra berättelser eller dagböcker med. I appen kan man lägga in text och bilder och även rita själv. För barn som har svårt med språket brukar det vara lättare att berätta med hjälp av bilder. Fota saker ni gör under dagen och sätt in dem i appen. Så kan ni hjälpas åt att återberätta vad som hände och vilka känslor som dök upp. Läs gärna det här inlägget om hur man kan träna berättande.
  2. Toca hair salon: Jag brukar använda den här appen för verbböjningar (framtid, nutid och dåtid). Prata med barnet och bestäm tre saker som ni ska göra i appen. T.ex. vi ska klippa håret, vi ska färga håret blått och vi ska kamma håret. Gör sen sakerna i appen och prata om vad ni gör just nu – vi klipper håret, vi färgar håret och vi kammar håret. Ta ett fota/en skärmdump av frisörskunden när ni är klara. Titta på bilden och prata om vad ni gjorde – vi klippte håret, vi färgade håret och vi kammade håret. Appen går också utmärkt att använda för att träna pronomen som han/hon, hans/hennes, honom/henne.
  3. Toontastic – Gör egna tecknade filmer och prata om hur en berättelse är uppbyggd. Appen är på engelska men jag tycker att det går lätt att översätta och sen spelar ni ju självklart in på svenska.
  4. Minilobes har flera appar både för ordförråd, bokstavs- och sifferinlärning som jag tycker är bra.
  5. Story wheel – bygg upp en berättelse tillsammans. Ni väljer tema och ska sen bygga upp en berättelse utifrån bilder som appen väljer ut. Spela in och lyssna på berättelsen efteråt.
  6. Nallemix 2: Utmärkt för att träna prepositioner. Ställ ut saker på bilderna och prata om var de är, exempelvis ”nallen är huset” eller ”nallen är bredvid blomman”. Jag brukar också använda den här appen för att träna en/ett genom att vi pratar om bilderna – ”ett rött hus”, ”en röd bil”.
  7. VocaPlay: Samma innehåll som Mambo fast på engelska. Läs mer på vocaplay.com

Lycka till!