Fråga

Vad kan det innebära att ett barn har betoningsfel? Barnet är 5 1/2 år och har ett stort ordförråd och talar grammatiskt riktigt. Hade svårt att säga r som yngre. 

 

Svar

Om barnet har en god språkutveckling låter det som att det antingen handlar om att hen prövar sig fram och testar hur olika ord kan sägas eller att barnet har någon i sin närhet som uttalar/betonar ord på ett annat sätt som hen tar efter. Det skulle också kunna bero på att barnet är osäker på hur språkljuden låter och språkmelodin och därmed även osäker på hur man betonar. Att inte kunna säga R ordentligt är helt okej fram till sex års ålder ungefär och det verkar ju det här barnet redan ha löst på egen hand.