FrågaMitt barn kan inte uttala ord som innehåller ett långt y, ett långt u eller ett långt ö. Hen är 5,5 år och har ett stort ordförråd i övrigt men just uttalet för dessa ljud har hen aldrig fixat. Hen är diagnostiserad med en mycket liten cp-skada som enbart påverkar motoriken, ett tränat öga kan se det när hen går men i princip syns det inte alls. Nu till min fråga kan problemet att uttala ljuden höra ihop med hens cp-skada och kommer mitt barn i så fall aldrig att lära sig prata rent? Har ni tips på bra övningar, jag vet att hen hör skillnad på bokstäverna när andra pratar. Det har jag testat genom att låta hen peka på den bokstav jag säger. Vilka mekanismer förutom tungans placering vid uttal och läpparnas form kan vi träna med hen? Jag har t.ex. funderat på om luftstrupens aktivitet har betydelse vid uttalet.

Svar:

Det första jag tänker på är att just de ljuden kräver en viss läpprundning och att det kan vara det ditt barn har svårt med. Det skulle kunna kopplas till hens CP-skada. Vad bra att ditt barn kan höra skillnad! Det är ett bra utgångsläge. Ni skulle kunna börja med att prova att sitta framför en spegel bredvid varandra och se om hen kan härma ljuden genom att titta på dig när du uttalar vokalerna och sen titta på sig själv och försöka göra likadant. Luftstrupen borde inte ha någon påverkan på själva uttalet. Med tanke på hens CP-skada rekommenderar jag logopedkontakt. Jag tror att hens oralmotorik skulle behöva undersökas närmare för att veta exakt hur ni ska kunna träna uttalet. Be om en remiss från BVC eller från habiliteringen om ni har någon kontakt med dem (om inte habiliteringen har en logoped som ni kan rådfråga i första hand).

Lycka till!