Fråga: Mitt barn är nu 2 år och har inte kommit igång att prata än, hen säger bara mamma o pappa o ibland till fel person. Hen förstår vad man säger och har vissa ljud hen använder till vissa saker som oftast är samma som flygplan, katt helikopter osv. Pratade med BVC vid 18 mån kontrollen och hon trodde det skulle komma igång när hen började förskolan som vi nu beslutat att vänta med till hen fyllt 3. Behöver jag vara orolig? Kan jag göra något? Vad gör förskolan för talet som jag inte kan göra? Vi är iväg och träffar både barn o vuxna på aktiviteter/öppna förskolan/familj/andra hemma barn varje vardag.

Försöker läsa för hen men hen är väldigt aktiv o har inte ro till att sitta stilla mer än någon enstaka sida, sen slutar det alltid med att jag sitter själv o läser.

Svar: Barn i 2-årsåldern kan vara på mycket olika nivå i sin språkutveckling. Det låter positivt tycker jag att ditt barn har hittat andra sätt för att göra sig förstådd, genom att använda ljud. Det tyder på att hen är kommunikativ och att intresset finns där.

Här kommer några tips på hur du kan stimulera ditt barns språk ytterligare:

- När ni pratar om något, försök att få ögonkontakt med ditt barn så att hen kan se hur du säger olika ord. Det kan du exempelvis göra genom att hålla upp leksaker som intresserar ditt barn vid din mun när du pratar. Då brukar de flesta barn titta upp.
- Upprepa ord många gånger. Om ditt barn gör ett ljud för katt kan du exempelvis säga ”Precis där är en katt, det är katten, en fin katt”, med betoningen på katt.
- Att använda tecken som stöd (TAKK) har visats kunna stimulera språkutvecklingen. Ibland ordnar BVC teckenkurser men även logopedmottagningar brukar anordna sådana kurser. På biblioteket kan du hitta några teckensagor som kan vara kul att använda såsom böckerna om Ajja och Bajja eller Babblarna.
- Välj böcker utifrån det ditt barn intresserar sig för just nu. Var noga med att inte välja för svåra böcker utan välj böcker som passar ditt barns språkliga nivå i dagsläget. Prova er fram för att se vilka böcker som fungerar. Om barnet känns generellt ointresserat av böcker kan du prova med böcker som innehåller saker man kan känna på eller luckor som man kan öppna, t.ex. böckerna om Toto.

Om det känns som att det fortfarande står stilla i språkutvecklingen när ditt barn blivit ca 2,5 år tycker jag att du ska vända dig till BVC igen och be om en remiss till logoped. Det betyder inte att det behöver vara något fel men det kan vara bra att någon med rätt kunskap gör en bedömning och också kan ge relevanta tips som passar just ditt barn.

Lycka till!