Fråga

Vårt barn som går i skolan kan inte säga R. Vi har haft kontakt med talpedagog ett par ggr under skoltiden, men inga resurser finns längre säger skolan. Kan du ge tips på övningar vi kan göra hemma (mer än TRäna, TRilla, TRappa, te-dappa, te-de, te- daktor..)? Vad är prognosen tror du, kommer hen någonsin lära sig säga R? Det börjar bli jobbigt för hen då kompisar och andra reagerar. Vart kan vi vända oss annars?

 

Svar

Att inte kunna säga R när man går i skolan kan kännas både tungt och frustrerande. Ni har redan provat med att hen ska lära sig ett rullande R, men inte lyckats med det. Som tur är finns det andra R-ljud att ta till. Här finns en film där en logoped går igenom olika R-ljud (hoppa till 3:34 i filmen för att höra R-ljuden). Eftersom ni beskriver att ni tränat på t-d-ramsor antar jag att ni bor på en plats i Sverige där man använder främre rullande R (till skillnad från exempelvis skånskans bakre rullande R). Det surrande R-ljudet är ibland lättare att lära sig och jag brukar rekommendera att man provar det. Om ni inte lyckas med det här på egen hand rekommenderar jag kontakt med en logoped. Det brukar då behövas remiss från skolhälsovården eller vårdcentral. Över lag skulle jag säga att prognosen är god för att ett barn ska lära sig att säga R, men ni kan behöva hjälp på vägen. 

Så här hittar du ett surrande R:
- Prova att göra ett surrande z-ljud, "zzzzz". Tungspetsen är då nästan rakt fram i munnen. Flytta sen tungan lite högre upp i munnen så att tungspetsen hamnar precis ovanför (men fortfarande bakom) tänderna och försök att surra på samma sätt så har du ett surrande R.
- Ett annat sätt är genom att säga ett engelskt/amerikanskt R, där tungspetsen hamnar högt upp i gommen. Flytta sen tungspetsen lite framåt i munnen för att få till ett surrande R. 
- Det sista sättet som jag brukar visa barnen jag träffar är att försöka hitta det surrande R-ljudet genom sh-ljudet som finns i slutet på fors, kors eller dusch (observera att uttalet av dessa ord skiljer sig mellan dialekter). Det sh-ljudet är tonlöst, det vill säga att stämbanden inte är aktiverade. Be barnet att göra sh-ljudet och känn samtidigt på struphuvudet så kommer ni märka att det står stilla, till skillnad från om ni till exempel säger "zzz" då struphuvudet vibrerar. Prova nu att säga sh-ljudet med stämbanden aktiva (med rösten aktiverad) så har ni ett fint surrande R.

Om barnet lyckas få till ett surrande R kan ni prova att använda det och säga ord som börjar på R. Träna korta stunder varje dag och låt det ta tid.

Lycka till!