En språkstörning går inte att träna bort, men det går att få en bättre språklig förmåga och bra strategier genom att träna. Språkstörningen kan också ändra sig över tid och yttra sig på olika sätt beroende på barnets ålder.