Fråga: Jag är 15 år och går just nu i nian och har en del problem med matten. Jag har i andra ämnen väldigt höga betyg, men har svårigheter med matten. Problemet som jag har är att jag har väldigt svårt med taluppfattning och kan lätt tänka att exempelvis 4000-300 blir 370. Jag har också svårt med alla räknesätt om jag inte får använda miniräknare. Omvandling går inte heller alls. Jag måste ofta sitta och räkna på fingrarna eller rita sträck och försöka visualisera siffrorna. När jag ska skriva av siffror så vill det sig inte heller, så om det står exempelvis 28 på provet och jag ska räkna med det på mitt papper så skriver jag istället 18. Utöver detta så kan jag inte lära mig höger och vänster. Det spelar ingen roll hur mycket jag tränar det går inte! Detta skapar en otrolig stress och gör att jag får dåliga resultat på proven när jag egentligen vet exakt vad jag ska göra för att lösa svaret. På senaste tiden har skolan gett mig förlängd skrivtid vilket har hjälp mycket, men nu i gymnasiet blir det svårare att få förlängd skrivtid eller extrastöd utan diagnos eller liknande. Om jag tänker efter så har jag haft dessa problem med matten sedan skolstart men eftersom att tidspressen inte varit lika hög har jag inte reflekterat över det så mycket. Jag funderar över hur jag ska gå tillväga för att få hjälp med detta! Finns det en diagnos för detta? Vem bör jag vända mig till för att få hjälp?

Svar: Det du beskriver passar väldigt bra in på diagnosen dyskalkyli. Dyskalkyli innebär att personen har stora svårigheter att uppfatta antal och mängd. Hen brukar ha svårt att räkna ut även låga tal, behöver räkna på fingrarna, ha svårt med multiplikationstabellen m.m. Personen kan även ha svårt med lokalsinne samt att skilja på höger och vänster. Att kasta om siffror är också vanligt. Det låter som att du är en mycket driftig person som har klarat dig bra trots dina svårigheter. Starkt och bra av dig att ta tag i det här! Jag rekommenderar verkligen att du kontaktar skolhälsovården på din skola så att de kan skicka en remiss till en logoped. I Stockholm är det logopeder på Danderyds sjukhus som gör dessa utredningar men jag vet inte hur det ser ut i övriga Sverige. Det är viktigt att du får den hjälp och det stöd du behöver så snart som möjligt för att du ska kunna visa vad du kan. Lycka till!