Ingår svårigheter med språkförståelse i en fonologisk språkstörning?

Fråga: Jag har ett femårigt barn med fonologisk språkstörning och lätt verbal dyspraxi. Kan hen ha språkförståelse svårigheter med dessa diagnoser? Ingår sådana svårigheter i dessa diagnoser? Jag undrar över detta då hen så gärna vill börja skolan ett år tidigare. Hen har börjat läsa och skriva. Jag är orolig över om hens fonologiska språkstörning och lätta verbala dyspraxin kan försvåra skolgången. Tacksam för svar!

Svar: Nedsatt språklig förståelse ingår inte i varken fonologisk språkstörning eller dyspraxi. Vad kul att ditt barn har börjat läsa och skriva! Det ser jag som ett positivt tecken. Om du känner dig orolig för ditt barns språkförståelse skulle jag be logopeden att göra ett språkförståelsetest för att vara på den säkra sidan. Läs gärna mer om fonologisk språkstörning här.