Fråga: Vårt barnbarn har ett väl utvecklat språk. Hens problem är att hen inte talar rent. Hen verkar inte medveten om detta. Vi undrar hur och när vi ska hjälpa vårt barnbarn utan att skapa andra problem?

Svar: Vad bra att ert barnbarn har ett väl utvecklat språk! Det bådar gott för framtiden. Nu vet jag inte hur gammalt ert barnbarn är och vilka uttalssvårigheter hen har men de flesta barn brukar ha ett fullt utvecklat uttal vid 6 års ålder. Ofta brukar BVC-sköterskorna hitta barn med uttalssvårigheter och då skicka en remiss för bedömning till logoped. Om föräldrarna känner sig oroliga över uttalet eller om ert barnbarn har svårt att göra sig förstådd och blir ledsen över detta rekommenderar jag att gå via BVC och be om en remiss till logoped. Logopeden kan då avgöra om uttalssvårigheterna är normala för åldern eller om det är något som hen behöver träna lite extra på. Logopeder tar emot barn i alla åldrar men det vanligaste är att behandling inleds vid ungefär 3 års ålder lite beroende på vilka svårigheter barnet har. Under fliken Övningar och språkträning har jag svarat på frågor från föräldrar om hur man kan arbeta med språket med barn. Gå gärna in där och se om ni hittar något som kan fungera för just ert barnbarn. Lycka till!