Det är svårt att säga vad som är rätt eller fel när det gäller den här frågan. Som förälder måste man självklart utgå från sitt barn och hans/hennes personlighet. Jag tror alltid att man ska vara så ärlig man kan med barn och inte vara rädd för att prata om styrkor och svagheter. Hur du lägger fram det eller vad du bör berätta, det avgör du som förälder. Barn är ofta mycket medvetna om sina svårigheter och då är det viktigt att du som förälder kan hjälpa till att sätta ord på känslor och tankar. Detta gäller alla barn men kanske särskilt barn som redan har svårt att uttrycka sig.

/Amelie