Logopedkontakten skiljer sig åt mellan landsting och mottagningar. Ofta inleds kontakten med ett föräldrasamtal där logopeden vill veta saker om barnet innan bedömningen, såsom hur språkutvecklingen har sett ut hittills, sjukdomar eller hur barnet är tillsammans med andra barn. Sedan sker en bedömning av barnets språkliga förmåga.

Utifrån den bedömningen avgörs om barnet behöver logopedkontakt eller inte. Om barnet har språkliga svårigheter planeras behandling på mottagningen. Behandlingen brukar ske en gång per vecka under en behandlingsperiod. Hur lång en behandlingsperiod är varierar. Barnet får även med sig läxor hem mellan besöken.

/Amelie