Fråga: Min 11-åring har expressiv språkstörning. Hen får inte hjälp i skolan, hur kan jag hjälpa mitt barn?

Svar: Vad tråkigt att höra att ditt barn inte får rätt hjälp i skolan. Skolan ska enligt skollagen kunna ge den hjälp och det stöd som ditt barn behöver för att hen ska kunna prestera utifrån sin bästa förmåga. Jag vet att det inte alltid fungerar så, men det kan vara bra att påminna sig om att det är en rättighet som ditt och alla barn har. Om ni inte nyligen varit hos en logoped kan det vara dags för en uppdaterad bedömning och nya individanpassade rekommendationer till skolan.

Här kommer några insatser som jag tycker brukar vara bra för elever med expressiv språkstörning:

– Arbeta med tankekartor/mindmaps på datorn (t.ex. programmet xmind). I de databaserade mindmap-programmen kan eleven skriva allt från biologiarbeten till noveller, som sen kan konverteras till ett word-dokument. Det finns instruktionsfilmer på youtube där ni kan se hur de fungerar. Tankekartor är bra på så många sätt. Eleven får en helhetsbild av det hen arbetar med. Ni kan tillsammans gör upp en struktur som hen på sikt kan lära sig att använda självständigt. Exempelvis om ni ska skriva en novell kan ni gemensamt lägga in en ruta för början, en för mitten och en för slutet och sen punkta upp vad varje del ska innehålla (gärna med stöd av lärare). På så sätt kan ditt barn sen självständigt fylla i det som fattas vilket brukar vara lättare för elever med språkstörning än om man sätter de framför ett tomt blad.

– Använd talsyntes och stavningsprogram på datorn. Dessa program brukar kunna förskrivas av en logoped eller köpas in av skolan.

– Be om att få veckovisa uppdateringar från skolan om vad de kommer att arbeta med, vilka nya saker som kommer att tas upp och hemläxor. På så sätt kan ni hjälpa ert barn med att få förkunskaper om det som kommer under veckan. Se om ni kan hitta någon film eller bok i ämnet eller googla tillsammans upp information. Genom att ha vissa förkunskaper innan man kommer till en lektion kan det vara lättare att tillägna sig informationen på lektionen.

– Be även om att få sammanfattningar i punktform av lektioner i efterhand.

– Repetera många gånger och på olika sätt. Elever med språkstörning behöver repetera många fler gånger än andra elever. Det kan också vara bra att repetera information på olika sätt genom bilder, film, text eller att muntligt prata om det.

– Använd lathundar för sådant ert barn inte måste kunna utantill såsom multiplikationstabellen, veckodagar, månader eller annat som kan vara svårt för just ert barn.

– När ni läser berättelser eller böcker se till att prata innan ni börjar läsa om vad ni tror att boken kommer att handla om, under tiden ni läser kan ni prata om vad ni tror kommer att hända sen och avsluta med att prata om vad berättelsen faktiskt handlade om. Om ni läser en kapitelbok börja även varje lässtund med att prata om vad som hände senast.

– Använd bildstöd på skolan men även i vardagen. Det kan exempelvis vara bra att fota det ni gör under en dag så kan ni tillsammans prata om vad ni har gjort när dagen är slut.

– Spela olika berättarspel och träna på att beskriva. Det finns många spel som bygger på att man ska berätta eller beskriva olika saker, t. ex. Alias junior där man ska turas om att beskriva ett föremål för varandra och sen gissa vad det är. Leken 20 frågor är ett annat exempel. Då turas man om att vara en person eller ett djur och så ska den andra ställa ja- och nej-frågor för att ta reda på vem den andre är.

Lycka till!