Logopeden undersöker olika delar av språket och hur den sociala kommunikationen fungerar. Detta görs med olika tester och/eller bilder och leksaker. De språkliga delarna kan delas upp så här:

  • Fonologi – språkljud: Hur barnet uttalar och uppfattar språkljuden. Vissa barn uttalar exempelvis ”s” som ”t” så att ”sol” uttalas som ”tol”.
  • Grammatik: Att barnet kan bygga meningar med rätt ordföljd och böja orden rätt.
  • Ordförråd: Här brukar man skilja på aktivt och passivt ordförråd, där det aktiva ordförrådet förenklat innehåller orden vi använder och det passiva ordförrådet är ord vi förstår.
  • Språkförståelse: Förstår barnet orden, meningarna och de instruktioner som ges? Vissa barn kan ha en god situationsförståelse, att de känner igen situationen och därför förstår vad exempelvis pedagogen på förskolan säger. Men när instruktionen inte förekommer i ett känt sammanhang kan det bli svårt för barnet att förstå om hen inte har utvecklat en tillräckligt bra språklig förståelse.
  • Social kommunikation (pragmatik): Ger barnet ögonkontakt? Söker barnet kontakt? Kan barnet koncentrera sig? Förstår barnet samtalsregler såsom turtagning (att man i ett samtal turas om att prata)?

Efter bedömningen går logopeden igenom resultaten och avgör om barnet behöver behandling eller inte.