Fråga: Jag har en elev som läser fort och gissningsläser. Hen kan lyckas bra med att ha korrekt avkodning när hen läser kortare texter men det blir svårare när hen läser en längre stund. Hen läser fel på småord som tex de, då, den. Hen förväxlar bokstäverna ö/ä. Hen har svårt att läsa nonsensord. Hen får anpassningar och hjälp men min fråga är huruvida det kan vara bra att ändå ansöka om logopedutredning? Har dock kollegor som inte anser att detta är tillräckligt svåra problem för att skicka remiss till logoped. Jag tänker att det vore bra att komplettera med den information en logoped kan bidra med och hellre få svar att det inte är några större svårigheter än att vänta och se. Tacksam för svar vad ni anser om detta.

Svar: Personligen tycker jag att det låter som att det borde utredas vidare. Vissa elever kan kompensera för sina svårigheter men behöver då ändå lägga mycket mer energi på läsningen än andra elever vilket kan leda till utmattning. Jag hade pratat med eleven och föräldrarna för att se hur de tänker. Om de vill göra en utredning finns det ingen anledning att vänta. Även om det inte är dyslexi kan en utredning leda till bra förslag på insatser och att eleven får bättre förståelse för eventuella svårigheter samt vilka strategier som kan underlätta. Lycka till!