Många barn har språkliga svårigheter och genom att adressera dessa tidigt och på rätt sätt kan eventuella framtida problem minskas. Även de barn som inte har några språkliga svårigheter behöver språklig stimulans inte minst för att underlätta inlärningen. Vi tänker inte alltid på det men språket är ett av de viktigaste verktygen vi har när vi lär oss, umgås med vänner och tar oss fram i vår vardag.

För att kunna läsa är det självklart att vi behöver en bra avkodningsförmåga. Men det är med hjälp av våra språkliga kunskaper som vi tar in och analyserar det vi läst. Det är genom språket vi diskuterar och resonerar och därmed förstår varandra. En bra språklig grund ger goda förutsättningar för hela livet.

/Amelie