Allt fler barn i Sverige är flerspråkiga. Flerspråkiga barn med språkstörning är en missförstådd och allt för ofta förbisedd grupp. Detta beror delvis på alla de myter som uppkommit kring flerspråkighet. En av dessa missuppfattningar är att flerspråkiga barn är generellt sena i sin språkutveckling, vilket inte är sant. Flerspråkiga barn är inte per automatik senare i sin språkutveckling än andra barn. Flerspråkigheten kan inte orsaka en språkstörning. Det är mycket viktigt att ett barn som är sent i sin språkutveckling uppmärksammas i tid oavsett om det är en- eller flerspråkigt. För att det ska klassificeras som en språkstörning behöver svårigheterna finnas på båda språken. Även behandlingen behöver ske på båda språken vilket ofta innebär att föräldrarna får översätta logopedens övningar till hemspråket och träna hemma. Språkutvecklingen går inte snabbare för att man tar bort ett av språken och bara fokuserar på det andra. Lever barnet i sammanhang där det är viktigt att kunna flera språk är det därför också viktigt att barnet ges möjlighet att lära sig dessa.

Läs gärna mer om språkstörningar under våra övriga flikar.