En expressiv språkstörning innebär att barnet har svårt att uttrycka sig men har en åldersadekvat språklig förståelse. Detta inbegriper svårigheter att uttrycka sig med korrekt grammatik, ordval och uttal. Barnet behöver stöd i sitt tal och behöver gott om tid för att uttrycka sig. I kontakten med logoped kan barnet få behandling och du som förälder kan få hjälp med hur du bäst ska kunna stödja ditt barn.

 

Tecken på expressiv språkstörning:

- Barnet är sent i sin språkutveckling och börjar inte tala vid förväntad ålder.
- Barnet kan ha svårt att lära sig namn på kompisar och kan i skolåldern ha svårt med att rabbla kunskap, såsom veckodagarna eller månaderna.
- Barnet uttrycker sig med ofullständig grammatik och kan ha svårt med olika böjningar. Exempelvis kan ett barn med generell språkstörning säga ”katt åka bil” istället för ”katten åker bil”.
- Barnet utelämnar ord i meningar och använder en felaktig ordföljd.
- Barnet kan ha svårt att i stunden hitta rätt ord. Exempelvis kan äpple benämnas som päron trots att vet skillnaden.
- Barnet kan ha uttalssvårigheter.

Observera att vissa av ovan nämnda tecken även ingår i en normal språkutveckling hos barn i en viss ålder. Se informationen under typisk språkutveckling.

Hur omgivningen kan tänka och agera:

- Använd passiv korrigering, det vill säga att du som vuxen upprepar det barnet säger, men korrekt. Om barnet exempelvis säger ”mig leka bilen” kan du svara ”jag förstår, du vill leka med bilen”.
- Säg aldrig att barnet säger fel eller att det pratar konstigt eller dåligt. Detta kan göra att barnet får en nedsatt självkänsla. Barnet gör sitt bästa och hade det kunnat prata bättre hade det gjort det.
- Även om barnet ha en god förståelse kan den språkliga bearbetningen vara långsam, vilket kan leda till att barnet kan ha svårt att förstå information som ges för snabbt eller är för lång. Dela därför upp instruktioner och fråga barnet om det har förstått.
- Välj böcker utifrån barnets språkliga nivå och inte utifrån ålder. Många bibliotek har bibliotikarier som är duktiga på detta och kan hjälpa er med att välja ut bra böcker.
- Låt samtal ta tid och invänta barnet.
- Prata om saker i er omgivning och saker ni ser (kanske på väg hem från förskolan eller skolan). Fota gärna under en dag och ta en stund på kvällen när ni tittar på bilderna och återberättar vad som hände.