Tips på appar att träna språket med

Fråga: Jag är mamma till ett barn som behöver träna språket, så jag försökte ladda ner appar som ni har rekommenderat men det kom på engelska. Så jag är tacksam om ni kan rekommendera något annat. Svar: Här är ytterligare

Hur får jag min 2-åring att säga fler ord?

Fråga: Har ett barn på snart 2 år. Hen säger inte mer än mamma, ja, tack tack och där. Pappa har hen sagt vid enstaka tillfällen. Vi försöker att prata så mycket som möjligt med hen men utan större resultat.

Vilka appar rekommenderar du för språklig stimulans?

Fråga: Vilka fler appar än de på hemsidan rekommenderar du för språklig stimulans? Jag arbetar som förskollärare på förskola med barn i åldern 1-6 år. Vilka appar rek. du till mitt barn på 5 år med impressiv och expressiv språkstörning?Svar:

Kommer mitt barn att lära sig säga R?

FrågaVårt barn som går i skolan kan inte säga R. Vi har haft kontakt med talpedagog ett par ggr under skoltiden, men inga resurser finns längre säger skolan. Kan du ge tips på övningar vi kan göra hemma (mer än TRäna, TRilla,

Kan man träna upp arbetsminnet?

Forskning har visat att arbetsminnesträning inte ger resultat på arbetsminnet. Barnet blir bättre på just de övningar man gör men förbättrar inte arbetsminnet i andra situationer.

Behöver alla barn språklig träning?

Många barn har språkliga svårigheter och genom att adressera dessa tidigt och på rätt sätt kan eventuella framtida problem minskas. Även de barn som inte har några språkliga svårigheter behöver språklig stimulans inte minst för att underlätta inlärningen. Vi tänker inte alltid